Rădăcini

Hărnicie și Statornicie. De 100 de ani

La fel cum rădăcinile unei plante sunt ancorate profund în pământ, pentru a-i oferi stabilitate și susținere, fiecare individ este modelat de rădăcinile sale – istoria sa, cultura sa, familia sa și experiențele sale de viață. Aceste rădăcini ne definesc și ne influențează în mod profund în ceea ce devenim în viață.

La fel cum rădăcinile se întrepătrund și comunică cu solul, noi, ca ființe umane, suntem strâns legați de comunitatea noastră și de lumea naturală din jurul nostru. În mod similar, fiecare acțiune a noastră poate trimite reverberații în întregul nostru „ecosistem” social și natural.

Când calci pământul, când te apleci și cuprinzi un pumn de țărână și-l ridici spre cer, când ți se scurge printre degete, rămân rădăcinile – nervuri minuscule ce îți vor aminti cine ești și care te vor îndruma să fii.

Privitul în rotunjimea zării îți va dezvălui locul. Gândul dimpreună cu amintirea te va face să tresari în timp. Insipirația adâncă te va umple de tine, de străbuni și mai ales de bunătate. Revenirea, urmată de iar și iar, va însemna statornicia.

100 nu este nici mult și nu este nici puțin.

Una sută înseamnă prima dintre cele ce vor veni. 100 le va chema mereu pe celelate după sieși așa cum este și firesc. 100 este pentru când le vom da mai departe celor pe care nu-i vom afla decât din imaginație și fotografii, ștafeta.

În 2024, Panifcom, cel mai important producător de panificație din inima Moldovei istorice sărbătorește un moment deosebit în propriul parcurs – împlinirea a 100 de ani de tradiție. Cu acest moment aniversar Panifcom marchează centenarul de excelență și inovație în domeniul morăritului și al panificației. Această aniversare este mai mult decât un simplu eveniment; este o oportunitate de a reflecta asupra parcursului industriei alimentare și a contribuției marcante pe care Panifcom a avut-o la această evoluție.

Centenarul Panifcom nu este doar o ocazie de a sărbători trecutul, ci și un imbold de a privi cu optimism către viitor. Cu plămădirea de pâine vie și cu un angajament ferm față de iubitorii acestui brand, Panifcom continuă drumul Pâinii cu Rețeta Curată.